Производство на алуминиеви яхти
 
     
 
АРМИТЕХ ООД - производство на пластмасови изделия за бита и производството.
 
 
 
 
 

Налични матрици:

Разноборазни изделия в неограничени количества, от всички видове пластмаса.

.

РАбота с матрица на клиента:

без ограничения в броя, вида, материала, на желаните изделия.

 
 
   
 
   
©2007 ArmitechPlast, Plovdiv, Bulgaria; All rights reserved