Производство на алуминиеви яхти
 
     
 
Немски и италиянски шприц машини за производство на пластмасови изделия.
 
 
   
BS 900
 
 
описание
м.ед.
данни
 
  Сила на притискане
тон
900
 
  Междуколонно разстояние(хор.-вер.)
мм
1120-1020
 
  Максимално тегло на изделие
кг
4,6
 
  Максимално отвряне на плочите
мм
2200
 
  Височина на вграждане на инструмент (мин - мaкс)
мм
400-1100
 
 
 
  ......................................................................................................  
   
BS 700
 
 
описание
м.ед.
данни
 
  Сила на притискане
тон
700
 
  Междуколонно разстояние(хор.-вер.)
мм
1000-920
 
  Максимално тегло на изделие
кг
3
 
  Максимално отвряне на плочите
мм
1900
 
  Височина на вграждане на инструмент (мин - мaкс)
мм
350-900
 
 
 
  ......................................................................................................  
   
BS 420
 
 
описание
м.ед.
данни
 
  Сила на притискане
тон
420
 
  Междуколонно разстояние(хор.-вер.)
мм
800-720
 
  Максимално тегло на изделие
кг
2,1
 
  Максимално отвряне на плочите
мм
1510
 
  Височина на вграждане на инструмент (мин - мaкс)
мм
300-750
 
 
 
  ......................................................................................................  
   
250
 
 
описание
м.ед.
данни
 
  Сила на притискане
тон
250
 
  Междуколонно разстояние(хор.-вер.)
мм
560-560
 
  Максимално тегло на изделие
г
400
 
  Максимално отвряне на плочите
мм
500
 
  Височина на вграждане на инструмент (мин - мaкс)
мм
200-560
 
  ......................................................................................................  
 
2 бр.
100
 
 
описание
м.ед.
данни
 
  Сила на притискане
тон
100
 
  Междуколонно разстояние(хор.-вер.)
мм
420-420
 
  Максимално тегло на изделие
г
180
 
  Максимално отвряне на плочите
мм
400
 
  Височина на вграждане на инструмент (мин - мaкс)
мм
150-420
 
  ......................................................................................................  
   
 
   
©2007 ArmitechPlast, Plovdiv, Bulgaria; All rights reserved