Производство на алуминиеви яхти
 
     
 
АРМИТЕХ ООД - производство на пластмасови изделия за бита и производството.
 
 
     
 
Армитех ООД - гр. Пловдив произвежда разнообразни пластмасови изделия в неограничено количество от всички видове пластмаса. Разполага с високо технологични, интелигентни, немски и италиянски шприц машини с капацитет от 100 до 900 тона.
 
     
 
Изработват се и продукти с матрица на клиент.
 
     
 

Фирмата разполага със свободни производствени мощности и капацитет за изпълнение на голямо количество изделия.

 

 

 

 

 

 

 

 
   
Седалище:

Р.България
гр.Пловдив
ул.Асеновградско шосе 1

тел: 032/680-027
факс: 032/ 680-674

e-mail:armytech@abv.bg

 

 

 

 

 

 

 

 
   
©2007 ArmitechPlast, Plovdiv, Bulgaria; All rights reserved